Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.07.2021 23.07.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy, Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m Szczegóły
26.04.2021 11.05.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki Szczegóły
25.03.2021 02.04.2021 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych”. Szczegóły
27.10.2020 12.11.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369, ETAP 1 – od km 0+000 do km 1+500 Szczegóły
15.10.2020 27.10.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2020/2021 Szczegóły
09.09.2020 23.09.2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
23.04.2020 04.05.2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950 Szczegóły
05.03.2020 20.03.2020 Na zamówienie publiczne pn.: Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże Część III. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 Szczegóły
31.10.2019 12.11.2019 Dostawa posypywarki Szczegóły
« 1 2 3 »