Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.10.2021 02.11.2021 Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na terenie powiatu rypińskiego. Szczegóły
14.10.2021 26.10.2021 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2021/2022. Szczegóły
07.09.2021 22.09.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy, Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m Szczegóły
08.07.2021 23.07.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy, Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m Szczegóły
26.04.2021 11.05.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki Szczegóły
25.03.2021 02.04.2021 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych”. Szczegóły
27.10.2020 12.11.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369, ETAP 1 – od km 0+000 do km 1+500 Szczegóły
15.10.2020 27.10.2020 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2020/2021 Szczegóły
09.09.2020 23.09.2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
23.04.2020 04.05.2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
« 1 2 3 4 »