Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
31.10.2019 12.11.2019 Dostawa posypywarki Szczegóły
29.10.2019 08.11.2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
19.09.2019 04.10.2019 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin – ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” Szczegóły
17.07.2019 01.08.2019 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118″ Szczegóły
17.04.2019 25.04.2019 Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej Szczegóły
15.03.2019 25.03.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
14.03.2019 29.03.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Szczegóły
20.02.2019 08.03.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Szczegóły
18.10.2018 25.10.2018 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019″ Szczegóły
28.06.2018 16.07.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych. Szczegóły
« 1 2 »