Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
23.04.2020 04.05.2020 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
09.03.2020 24.03.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950 Szczegóły
05.03.2020 20.03.2020 Na zamówienie publiczne pn.: Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia-Zasady-Sadłowo-Godziszewy w m. Sadłowo Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204 Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite na odcinku 995m w m. Radziki Duże Część III. Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 Szczegóły
31.10.2019 12.11.2019 Dostawa posypywarki Szczegóły
29.10.2019 08.11.2019 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
19.09.2019 04.10.2019 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin – ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” Szczegóły
17.07.2019 01.08.2019 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118″ Szczegóły
17.04.2019 25.04.2019 Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej Szczegóły
15.03.2019 25.03.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
14.03.2019 29.03.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Szczegóły
« 1 2 3 »