Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 15.03.2019
  • Data składania ofert 25.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 25.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie ul. Strażacka 1 87-500 Rypin, pok. nr 3
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian