Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-19 11:57:27 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin - ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego"  Ogłoszenie nr 598753-N-2019 z dnia 2019-09-19 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin - ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
2 2019-07-17 15:04:52 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118" Ogłoszenie nr 574915-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
3 2019-05-13 15:02:27 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. Szczegóły
4 2019-05-13 14:41:40 Bilans za 2018r - ZDP Rypin Szczegóły
5 2019-04-17 13:31:11 Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej Ogłoszenie nr 538523-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
6 2019-03-15 14:01:08 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
7 2019-03-14 13:26:20 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Ogłoszenie nr 525021-N-2019 z dnia 2019-03-14 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
8 2019-02-20 14:00:19 Wykonanie robót budowlanych związanych z: "Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"  Ogłoszenie nr 516325-N-2019 z dnia 2019-02-20 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
9 2019-02-08 11:05:26 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Szczegóły
10 2018-10-18 09:13:20 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019" Rypin, dnia 18 października 2018r.  ZAPYTANIE OFERTOWE  Stosownie do art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 28… Szczegóły
« 1 2 3 4 »