Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-07-08 13:58:57 Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno w miejscowości Skudzawy, Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno na odcinku 816 m Link do strony postępowania - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/183d0e10-8394-49ed-9c74-51d2f06f947e Szczegóły
2 2021-07-06 14:20:18 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana Szczegóły
3 2021-05-20 08:12:59 Komunikat dotyczący pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie   W dniu 04.06.2021r. (piątek) Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie będzie zamknięty. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie Nr 5/2021 dzień wolny od pracy przysługuje pracownikom za… Szczegóły
4 2021-05-04 10:13:11 Bilans 2020r. Szczegóły
5 2021-04-26 12:50:43 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki Link do strony postępowania - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/666ad0e0-422b-4e7c-810f-57a70716d71e Szczegóły
6 2021-03-25 11:26:15 Wykonanie robót budowlanych związanych z: "Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych". Szczegóły
7 2021-01-27 13:00:06 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku Szczegóły
8 2020-10-27 11:17:17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369, ETAP 1 – od km 0+000 do km 1+500 Ogłoszenie nr 602305-N-2020 z dnia 2020-10-27 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369, ETAP 1 – od… Szczegóły
9 2020-10-15 13:37:30 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2020/2021 Szczegóły
10 2020-09-24 13:56:06 Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »