Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-31 11:15:12 Dostawa posypywarki Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie Strażacka 1, 87-500 Rypin tel./fax. (0-54) 280-34-04 REGON: 910870202 NIP: 892-13-00-126 e-mail: Szczegóły
2 2019-10-29 14:54:28 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2019/2020 Szczegóły
3 2019-10-24 14:35:36 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5L BENZYNA + GAZ Szczegóły
4 2019-09-19 11:57:27 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin - ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego"  Ogłoszenie nr 598753-N-2019 z dnia 2019-09-19 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2228C Rypin - ul. Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
5 2019-07-17 15:04:52 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118" Ogłoszenie nr 574915-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin (ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
6 2019-05-13 15:02:27 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r. Szczegóły
7 2019-05-13 14:41:40 Bilans za 2018r - ZDP Rypin Szczegóły
8 2019-04-17 13:31:11 Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej Ogłoszenie nr 538523-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Dostawa ciągnika rolniczego, ramienia hydraulicznego oraz głowicy koszącej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
9 2019-03-15 14:01:08 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych” Szczegóły
10 2019-03-14 13:26:20 Wykonanie robót budowlanych związanych z: „Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica” Ogłoszenie nr 525021-N-2019 z dnia 2019-03-14 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
« 1 2 3 4 »