Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2019-02-20 14:00:19 Wykonanie robót budowlanych związanych z: "Rozbudową drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"  Ogłoszenie nr 516325-N-2019 z dnia 2019-02-20 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin - Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
12 2019-02-08 11:05:26 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Szczegóły
13 2018-10-18 09:13:20 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2018/2019" Rypin, dnia 18 października 2018r.  ZAPYTANIE OFERTOWE  Stosownie do art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 28… Szczegóły
14 2018-06-28 13:52:03 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych. Ogłoszenie nr 580705-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:… Szczegóły
15 2018-06-12 13:41:46 Wykonanie przebudowy i remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego. Ogłoszenie nr 571714-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. Zarząd Dróg Powiatowych: Wykonanie przebudowy i remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie… Szczegóły
16 2018-01-25 11:55:22 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku Szczegóły
17 2017-11-21 13:54:33 Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu Szczegóły
18 2017-11-21 13:52:40 Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu Szczegóły
19 2017-11-21 13:51:13 Wniosek o zmianę terminu wprowadzenia organizacji ruchu Szczegóły
20 2017-11-21 13:47:19 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu Szczegóły
« 1 2 3 4 »