Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2016-10-04 12:11:51 „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2016/2017 „ Ogłoszenie nr 317284 - 2016 z dnia 2016-10-04 r. Rypin: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego w sezonie zimowym 2016/2017” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe… Szczegóły
32 2016-08-29 15:03:32 Wniosek na posadowienie reklamy Szczegóły
33 2016-08-29 15:02:37 Wniosek na budowę zjazdu Szczegóły
34 2016-08-29 15:01:09 Wniosek - umieszczenie plakatów wyborczych Szczegóły
35 2016-08-29 15:00:07 Wniosek - awaryjne zajęcie pasa drogowego Szczegóły
36 2016-08-29 14:59:02 Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z drogami Szczegóły
37 2016-08-29 14:56:58 Prowadzenie robót w pasie drogowym Szczegóły
38 2016-06-17 13:04:11 Wykonanie robót budowlanych związanych z : I. Przebudową drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310 II. Przebudową drogi powiatowej nr 2216C Nadróż - Pręczki od km 1+400 do km 2+600 odc. dł. 1200 mb III. Przebudową drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Rypin od km 6+098 do km 6+598 odc. dł. 500 mb Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatrypinski.pl (zakładka jednostki organizacyjne) Rypin: Wykonanie robót budowlanych związanych z : I. Przebudową drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od… Szczegóły
39 2016-03-15 14:36:07 WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO (ROBOTY BUDOWLANE) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatrypinski.pl zakładka /jednostki organizacyjne/ Rypin: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO (ROBOTY BUDOWLANE) Numer ogłoszenia: 58208 -… Szczegóły
40 2016-02-29 14:15:50 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno” Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatrypinski.pl (zakładka jednostki organizacyjne) Rypin: Wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo - Skrwilno… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »